PRO DIGITAL CONTEST ( PDC ) 2019       
                                                                                              Editia 1                                                                                                                                
                        
                                                                 
Regulamentul pe scurt:

                                  start : 14 Decembrie, 16:00 UTC
                                 sfarsit: 15 Decembrie, 15:59 UTC
                                   benzi: 80/40/20/15/10m
                                   mod: RTTY 75 baud
                            categorii: SO-QRP, SO-LP, SO-HP
                                             SO10, SO15, SO20, SO40, SO80
                                             MO
                                             M
                                             SWL
              control nemembri: RST + numar QSO  (ex.599 001)
          membri oricarui club digi : RST + numar QSO/M (ex. 599 001/M)
                              punctaj: 1p pentru QSO cu propria entitate DXCC
                                             2p pentru QSO cu alta entitate DXCC
                                             2p bonus pentru QSO intre un non-membru si un membru
                                             6p bonus pentru QSO intre doi membri 
         multiplicator: prefixe diferite in fiecare banda, exceptie prefixele din propria entitate DXCC
                        termen log: Joi,19 Decembrie,  23:59 UTC la digital@procontestclub.ro          
                  rezultat provizoriu: vineri,20 Decembrie pana la ora 10:00 UTC, 
        Contestatii numai in ziua de vineri, 20 decembrie pana la ora 23:59 UTC
                                     rezultat final: Sambata, 21 Decembrie
                                              -------- ******* ---------
 

                                                 Prima editie: 2019
                                   Concursul este organizat de PRO-DIGITAL-CLUB Romania

  1. Scopul concursului
      Realizarea de legături radio in moduri digitale cu cit mai multe staţii.
      La concurs sunt invitati sa participe radioamatorii autorizati, membri sau nu ai unui club de moduri digitale.
 

  2 .Perioada de concurs  
        Al doilea sfarsit de saptamana complet al lunii Decembrie, start sambătă ora 16:00 UTC pana duminică ora 15:59 UTC.( 24 ore)
                 
  3. Mod
      RTTY 75 baud (in anul 2019)

  4. Benzi
     10, 15, 20, 40 si 80m
folosind segmentele recomandate de IARU pentru acest mod.
                                               -
va rugam sa nu folositi segmentul de banda DX;
                                               - este permis a se transmite doar un semnal la un moment dat;
  5. Apelul concursului
      "TEST PDC" sau "CQ PDC"

  6. Categorii
  SO-HP          = un singur operator, multiband, un singur TX, orice putere legala.
 
Conurenţii de la categoriile SO-HP pot participa la doua categorii, una fiind SB.
  SO-LP          = un singur operator, multiband, un singir TX, maxim  100 watts out.
 
Conurenţii de la categoriile  SO-LP pot participa la doua categorii, una fiind SB.   
  SO-QRP       = un singur operator QRP, multiband, un singur TX, maxim 5watts out si indicativul/QRP
  
Conurenţii de la categoriile SO-QRP pot participa la doua categorii, una fiind SB.       
  SOSB           = un singur operator, o singura banda orice putere legala (SO10, SO15, SO20, SO40, SO80).
 
Conurenţii de la categoria SOSB pot participa la doua categorii.
  Concurentii de la categoria SOSB pot realiza legaturi in cele 5 benzi dar trebuie sa specifice in log categoria la care concureaza.
                        
  MO               = Radiocluburi si echipe, multiband, un singur TX , orice putere legala.
 
Cluburile si echipele, indiferent de numarul operatorilor pot participa numai la categoria MO.
   Dupa realizarea unei legaturi pe o banda, statiile de la categoria MO pot realiza alta legatura pe alta banda dupa cel putin 10 minute.
              

  M                 = membrii oricarui club de moduri Digitale, multiband, un singut TX, orice putere legala, inclusiv QRP.
  Concurentii inscrisi la categoria M pot participa numai la aceasta categorie, iar in logul Cabrillo vor specifica numele clubului de moduri digitale

  din care fac parte si vor transmite controlul /M (E.g 599 001/M).
  Cluburi de moduri digitale:
BCS, DMC, EU PSK, FELD HELL, JARTS, OBC, PDC, PODXS 070 si altele...
  Membrii cluburilor de moduri digitale pot participa la oricare dintre celelalte categorii (non-membri) dar in acest caz nu vor  transmite abrevierea /M.

 

  Cu o statie se poate realiza o singura legatura pe o banda.
  SWL             = Short Wave Listeners

                         Logurile statiilor SWL pot contine un indicativ pe o banda de maximum 3 ori.  

          Indiferent de numarul categoriilor la care s-a participat, se va trimite un singur log de concurs,
  
care la Subiectul emailului va contine  specificatia categoriilor de participare. 
   Concurentii de la categoriile SO pot schimba banda in orice moment.
   Concurentii care participa la una din categoriile SO  vor indica clar in logul Cabrillo categoria de putere la care au participat.
   Daca acest lucru nu este mentionat, iar logul contine legaturi in mai multe benzi,concurentul respectiv va fi trecut la categoria SO-HP .
  
Concurentii de la categoria MO trebuie sa ramana cel putin 10 minute pe banda unde au realizat o legatura.

  
Pentru Trophy si Grand Trophy se ia in considerare logul cu scorul cel mai mare, iar daca ambele
   loguri sunt la categoriile SOSB, punctajul se insumeaza cu conditia sa depaseasca 50.000 puncte.
 

  
7. Controale
   Nemembrii transmit RST + număr serial începand cu 001 pentru prima legatura. (ex.599 001).
   New : Concurentii care participa la categoria Membrii (M) transmit RST + număr serial/M. Ex. 599 001/M. 
   In logul Cabrillo apare 599 001/M (fara spatiu intre numar si abrevierea /M)

   Numai asa programul de evaluare va acorda bonusul corespunzator.                       

8. Scorul:
   Punctaj:
  

   1p pentru QSO cu propria entitate DXCC
   2p pentru QSO cu alta entitate DXCC
   2p bonus pentru QSO intre un non-membru si un membru
   6p bonus pentru QSO intre doi membri 
   La categoria SWL se acorda 3 puncte pentru o legatura valida completa si 1 punct pentru o legatura incompleta.
 
   Multiplicator:
   Fiecare prefix diferit lucrat conteaza o data pe fiecare banda, cu exceptia tuturor prefixelor din din propria tara
   care nu conteaza ca multiplicator.  
   Scor final: Suma punctelor din toate benzile inmulţită cu suma prefixelor lucrate pe toate benzile.
  
La categoria SWL nu exista multiplicator.

9. Premii
   (Pentru primirea premiilor va rugam ca logul Cabrillo sa contina adresa postala completa si adresa email corecta).
   Certificatele in format PDF pot fi printate de catre fiecare participant la concurs accesand pagina RESULTS.

   Click aici pentru informatii privind premiile PDC              
                                    

  10. Loguri:   Numai loguri electronice, fişiere îin format ASCII, formatul Cabrillo fiind preferat. Timpul se noteaza in UTC.

    Nu trimiteţi logul sub forma de fişier .ZIP, .TXT sau .DOC. Logurile de verificare (CHECK LOG) vor respecta şi ele cerinţele
    de mai sus sunt necesare pentru  verificarea încrucişată a legăturilor.  E-mailul concurenţilor va conţine logul la ataşament. 
    Logurile pe hartie nu sunt acceptate, iar statiile care  trimit astfel de loguri se trec  in lista celor ce nu au trimis log.
    PCC foloseşte controlul total computerizat pentru verificarea fiecărei legături.
    In campul Subject al e-mailului introduceţi indicativul dumneavoastră urmat de categoria sau categoriile de participare.
    ex. YP0CW (M), YO8DOH (SO-HP & SO40) sau YO4AAC (SO-QRP).
    Numele fişierului de log este reprezentat de indicativul participantului si .CBR sau .LOG. (ex : YP0CW.cbr sau YO0AAA.log).
    Premiile si/sau diplomele vor fi trimise la adresa postala si EMAIL specificata in logul Cabrillo.
    Diferenta de timp maxim admisa pentru aceasi legatura inregistrata in cele doua loguri este de 3 minute. Inainte de
    inceperea
concursului verificati corectitudinea orei la PC. Dupa trimiterea logurilor de concurs fiecare participant va primi
    in maximum 48 ore un email de confirmare cu fisierul CLAIM. Daca in aceasta perioada nu a-ti primit acest email, va rugam
    sa
trimiteti logul din nou. Urmariti si lista Received logs.
  
Termenul  limita pentru trimiterea logurilor este joi, la 4 (patru) zile dupa terminarea concursului pana la ora 23:59 UTC
   Logurile vor fi expediate la adresa: cw@procontestclub.ro . Va rog sa urmariti si pagina RECEIVED LOGS.
   
Daca nu v-am confirmat primirea logului in 24 de ore, va rog sa trimiteti logul din nou la adresa:
nelu@yo2rr.ro

    11. Legaturile duble (lucrul cu aceasi statie in aceasi banda) nu sunt penalizate . Daca la verificare prima legatura este
  valida, a doua va primi 0 puncte. Daca prima legatura nu este valida, va fi punctata  urmatoarea legatura valida, deci nu
  stergeti din log nici o legatura. (Scorul declarat nu conteaza)

    Exemplu de log imaginar CABRILLO pentru concurentii de la categoria M:

    START-OF-LOG: 2.0
    ARRL-SECTION: DX
    CALLSIGN: YO2KHK
    CLUB: DMC
    CONTEST: PDC
    CATEGORY: M
    CLAIMED-SCORE: 0
    OPERATORS: YO2RR
   
  NAME: Prenume & Nume
    ADDRESS: Strada si Numar

    ADDRESS: Localitatea

     ADDRESS: Codul postal
    ADDRESS: Tara
    EMAIL: nelu@yo2rr.ro
    CREATED-BY: N1MM Logger+ V1.0.7937

    QSO:   7031 RY 2019-12-14 1605 YO2KHK         599  001/M       DL3KWF                 599  002/M       
    QSO: 28023 RY 2019-12-14 1616 YO2KHK         599  002/M       YO4AAC/QRP         599  008
    END-OF-LOG

    Exemplu de log imaginar CABRILLO pentru non-membri:

    START-OF-LOG: 2.0
    ARRL-SECTION: DX
    CALLSIGN: YO4AAC/QRP
    CLUB:  UNIREA
    CONTEST: PDC
    CATEGORY: SO-QRP
    CLAIMED-SCORE:0
    OPERATORS: YO4AAC
   
NAME: Prenume & Nume
    ADDRESS: Strada si Numar

    ADDRESS: Localitatea

     ADDRESS: Codul postal
    ADDRESS: Tara 

    EMAIL: yo4aac@yahoo.com
    CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.7937

    QSO:   3512 RY 2016-12-03 1623 YO4AAC/QRP         599  001          DL3KWR        599  023/M   
    QSO: 14024 RY 2016-12-03 1625 YO4AAC/QRP         599  002          YO8DOH        599  021
    END-OF-LOG
  

   Programe pentru acest concurs :    N1MM Logger+ (USER DEFINED CONTESTS)

    Numai aici gasiti ultima versiune a fisierelor UDC

   PDC_Citeste-ma
   PDC_NM.udc pentru non-membri (categoriile MO si SO )

   PDC_MEM.udc pentru membri cluburilor de moduri Digitale ( categoria M )

  Se poate folosi oricare program de concurs pentru moduri digitale, dar nu uitati sa introduceti in logul Cabrillo abrevierea /M
  corespunzatoare statiilor din categoria M sub forma 599 001/M .(altfel o sa pierdeti puncte importante).   Nu este necesar sa declarati scorul.     

12. Arbitrajul             
   QSO-urile nu sunt numarate si sunt excluse din raport, in urmatoarele cazuri :
  - daca nu se primeste logul de la corespondent (NoLog),
  - daca QSO-ul nu este confirmat in Logul corespondentului (NotInLog),
  - daca sunt greseli in numerele schimbate sau indicative, legatura va fi anulata la ambii operatori (BadCallsign, Receive error, Partner error), 
  - daca timpul unui QSO difera cu mai mult de 3 minute, legatura este anulata ambilor operatori (cu exceptia erorilor sistematice de calculator)
.
  - daca benzile sau modul de lucru difera fata de logul corespondentului, legatura va fi anulata ambilor concurenti.
    ( logurile participantilor la categoria SWL vor contine controlul transmis de ambele statii ale unui QSO).
  - daca la categoria MO nu se respecta cele 10 minute pe o banda.   

 
13.Descalificare
   
- pentru inselaciune, log imaginar si violare repetata si clara a regulamentului de concurs,
 
    - pentru folosirea unei puteri necorespunzatoare la categoria QRP
 
 
14. Rezultatul final
  Clasamentul PROVIZORIU apare la adresa www.procontestclub.ro   in dimineata zilei de vineri a 5-a zi dupa concurs. 
 
Fiecare competitor va primi fisierul CLAIM dupa verificarea logului si UBN dupa declararea rezultatului, care va contine greselile
  personale si ale statiilor cu care a lucrat in concurs precum si lista statiilor care nu au trimis log.
  De aceea, logul Cabrillo trebuie sa contina pe langa adresa postala completa si adresa de EMAIL a concurentului.
  Contestatii privind clasamentul provizoriu se accepta numai vineri, in ziua a 5-a dupa concurs pana la ora  23:59 UTC.

   Clasamentul final este definitiv si va fi postat incepand din ziua de sambata, a 6-a zi dupa concurs.
  Toate premiile vor fi trimise in luna ianuarie a anului urmator la adresele postale specificate in logul Cabrillo.
 
15. Contest manager, arbitru si sponsor este YO2RR. 

                                                                                                                             Latest update 2019-10-06